GDPR și economie

Economia Tanzaniei a cunoscut o creștere puternică, propulsată de sectoare precum agricultura, resursele naturale, serviciile și dezvoltarea infrastructurii. Printre contribuatorii cheie se numără turismul, industria de producție și industria minieră.

Cu toate acestea, provocările persistă în ceea ce privește sărăcia, inegalitatea veniturilor și accesul limitat la serviciile esențiale.

Guvernul lucrează activ pentru a atrage investiții, pentru a promova integrarea regională și pentru a răspunde nevoilor de bunăstare socială.

Eforturile de îmbunătățire a mediului de afaceri, de stimulare a dezvoltării sectorului privat și de îmbunătățire a guvernanței și a transparenței sunt în desfășurare.

Cu accent pe creșterea favorabilă incluziunii și abordarea disparităților economice, Tanzania își propune să construiască un viitor prosper și durabil.

Scroll to Top