Ce trebuie să ai

Documente necesare:

Cazier judiciar

Dosar medical

Pașaport

2 poze

- dimensiune pașaport 3,5 cm x 4,5 cm

Dovada experienței profesionale

Diplome sau certificate de calificare

Scroll to Top